Το BMW Group και η Codelco συνεργάζονται για τη δημιουργία του Responsible Copper Initiative.

  Η διαφάνεια στην αλυσίδα προμήθειας χαλκού θα αυξηθεί μέσα από τη συνεργασία με την Codelco. Θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα - από την εξόρυξη του χαλκού μέχρι την εγκατάστασή του στο αυτοκίνητο. Με τη συμβολή πολλών εμπλεκόμενων φορέων, το Responsible Copper Initiative θα θέσει νέα πρότυπα στην αλυσίδα προμήθειας χαλκού.

  Το BMW Group και η Χιλιανή εταιρία εξόρυξης χαλκού Codelco υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για τη βιώσιμη και διάφανη προμήθεια χαλκού. Από την εξόρυξη του μετάλλου μέχρι την εγκατάστασή του στο αυτοκίνητο, η Codelco και το BMW Group θα διαμορφώσουν την αρχή και το τέλος της αλυσίδας προμήθειας χαλκού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέα πρότυπα στη βιώσιμη επεξεργασία του.

   

  «Ο χαλκός είναι και παραμένει μία πολύ σημαντική πρώτη ύλη στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Γι’ αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που έχουμε την ευκαιρία μαζί με την Codelco να υποστηρίξουμε βιώσιμα πρότυπα στην αλυσίδα προμήθειας χαλκού. Από πλευράς BMW Group, πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας για βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας», σχολίασε ο Thomas Thym, επικεφαλής Στρατηγικής, Προμηθειών και Δικτύου Προμηθευτών της BMW.

   

  «Θεωρούμε σημαντική τη συνεργασία μέσα στην αλυσίδα αξιών που διαθέτει το BMW Group και πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει έναν ισχυρό μοχλό για την Codelco και τη βιομηχανία εξόρυξης που θα ενισχύσει περαιτέρω την αποδοχή της κοινωνίας για την εξορυκτική μας επιχείρηση. Μας εμπνέει να προχωρήσουμε προς ένα μέλλον, στο οποίο τα προϊόντα μας θα εκτιμώνται όχι μόνο για τα εγγενή μεταλλικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και για μία διαδικασία παραγωγής που προάγει την περιβαλλοντική προστασία, την ισότητα των φύλων, τη δημιουργία αξίας που καρπώνονται όλοι, τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές , τη διαφάνεια, την εντιμότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία», δήλωσε ο Patricio Chávez, Αντιπρόεδρος Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Codelco.

   

  Σκοπός του Responsible Copper Initiative είναι η επίτευξη δέσμευσης στην οικολογική και κοινωνική ευθύνη στη βιομηχανία χαλκού. Περαιτέρω στόχοι της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη βασικών δεικτών μέτρησης της προόδου στις δραστηριότητες βιωσιμότητας καθώς και μία παραγωγική συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη – συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και νομοθετικών αρχών. Με αυτό τον τρόπο η εμπιστοσύνη στα προϊόντα χαλκού θα ενισχυθεί».

   

  Στη συμφωνία, η Codelco επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της στο λανσάρισμα του Responsible Copper Initiative σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ISEAL. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση και το συντονισμό της παγκόσμιας βιομηχανίας χαλκού (από την εξόρυξη μέχρι την παραγωγή και επεξεργασία) καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων όπως συνδέσμων, ΜΚΟ, παραγωγών και τελικών χρηστών στο Responsible Copper Initiative. Στο πλαίσιο του Responsible Copper Initiative, η Codelco θα εξασφαλίσει ότι η εξέλιξη προτύπων και εργαλείων πληροί τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών και του BMW Group.

   

  Το 2017, το BMW Group αγόρασε 42.000 τόνους χαλκού αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων Ευρώ. Σαν ένας από τους παγκοσμίως κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, το BMW Group θα προσφέρει 25 ηλεκτρικά μοντέλα το 2025. Η ζήτηση χαλκού από την εταιρία θα έχει αυξηθεί κατά 20.000 πρόσθετους τόνους μέχρι τότε. Αυτό δείχνει ότι ο χαλκός θα παίξει ακόμα σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον. Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας το BMW Group να εξασφαλίσει μία βιώσιμη αλυσίδα προμήθειας για τα ηλεκτρικά του οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών.

   

  Για το BMW Group, η δημιουργία του “Responsible Copper Initiative” είναι ένα ακόμα βήμα προς τη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα: Το BMW Group είναι ιδρυτικό μέλος του Aluminium Stewardship Initiative, υποστηρικτής του Responsible Steel Initiative και μέλος του Responsible Cobalt Initiative.

   

  Δελτίου Τύπου

  Σχόλια

  Σχόλια