Έκθεση “Vespa – 70 Years Young”

  Παρουσίαση σπάνιων μοντέλων και μαρτυρίες από μεγάλους ταξιδευτές που έκαναν τη Vespa ιστορία

  Δελτίο Τύπου

  Η μεγάλη έκθεση για τον εορτασμό της επετείου των 70 χρόνων της Vespa, από τις 2 έως 5 Ιουνίου στο StTropez,στην όμορφη και κομψή αίθουσα Salle Jean Despas του Boulevard Vasserot. Η πραγματοποίηση της έκθεσης συνέπεσε με τις Vespa World Days 2016, που φέτος φιλοξενήθηκαν στο Cote D’Azur.

  ΠρωταγωνιστήςτηςέκθεσηςVespa – 70 YearsYoungυπήρξετοσκούτερπουδημιουργήθηκεκατάτηδιάρκειατουΒ’ ΠαγκοσμίουΠολέμου και σύντομα έγινε σύμβολο ελευθερίας και περιπέτειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας πρεσβευτήςτηςΙταλίας, που πάντα, από όπου κι αν πέρασε, σε διαφορετικά έθνη και εποχές, έφερε χαρά, διασκέδαση και επιθυμία για εξερεύνηση κι ανακαλύψεις.

  Ηέκθεσημε συνδυασμό μεγάλωνεικόνων και δώδεκαοχημάτων, αφηγήθηκετηνιστορίατηςVespaαπό τη γέννησή της μέχρι σήμερα.Οιεικόνεςπροέρχονταναπότοιστορικόαρχείοτης Piaggio, απόημερολόγια, αφίσεςκαιδιάσημεςδιαφημίσειςτηςVespa. Άλλημίασυλλογήεικόνων, ακριβώςστοκέντροτηςέκθεσης,προσεγγίζεισυναισθηματικάτοόχημα, απεικονίζονταςτηνεξέλιξη της Vespaαπό τεχνολογική και κατασκευαστική άποψη.

  ΗVespaυπήρξεπάνταοατρόμητοςπρωταγωνιστήςαναρίθμητων ταξιδιωτικών περιπετειών, και συνοδοιπόρος εξερευνητώνπουπραγματοποίησαναπίστευτεςδιαδρομέςκαιταξίδια.Γιαόλουςεκείνουςαναζήτησαν τηνπεριπέτειαπάνωσεμιαVespa ταξιδεύοντας στους δρόμους του κόσμου, ήταν αφιερωμένο ένατμήματηςέκθεσης πουπεριλάμβανεοχήματα, εικόνεςκαιvideosαπόμεγάλαταξίδια του παρελθόντος, αλλά και από τα σύγχρονα επιτεύγματα όσων συνεχίζουν με ενθουσιασμό την παράδοση και ανακαλύπτουν τον κόσμο πάνω σε μια Vespa.

  Στις 23 Απριλίου 1946, ηPiaggioκατοχυρώνειτοπρώτοδίπλωμαευρεσιτεχνίας Vespa.Μέσαστηνιστορίατων 70 χρόνων της, και με πάνω από 18 εκατομμύριαοχήματανα κυκλοφορούν στουςδρόμους των πέντε ηπείρων – ενάμισηεκατομμύριοέχεικατασκευαστείκαιπωληθείπαγκοσμίωςκατάτηντελευταίαδεκαετία –η Vespaενώνει νέους ανθρώπους από μακρινές και διαφορετικές κουλτούρες σε ένα κοινό πάθος.

  ΗVespa, ηπρώτηπραγματικάπαγκόσμιαμάρκαστοντομέατηςμετακίνησης, αποτέλεσεκοινόσημείοαναφοράςμεταξύτωνγενεών, αλληλεπιδρώνταςμεδιάφορακοινωνικάπεριβάλλοντα, δημιουργώντας διαφορετικά πολιτισμικά φαινόμενα, χαρακτηριστικά της πραγματικότητας στην οποία αναδείχθηκε και η ίδια παίρνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο.Ηγήθηκε κοινωνικών κινημάτων ηθικών, μουσικών και νέων.Συντρόφευσε χώρες και ηπείρους στην ανάπτυξή τους ενώ βοήθησε στην επιτάχυνση της οικονομικής τους ευημερίας.

  ΣήμεραηVespa είναιτοπιοδιάσημοκαιαγαπητόδίτροχοστονκόσμο, ένα σύμβολοστυλ, σχεδιασμού και προηγμένης τεχνολογίας, και – χάρη σε μία πλήρηγκάμαπουσυνδυάζειτέλειατηνπαράδοσημετονεωτερισμό – βιώνειμιααπότιςκορυφαίεςστιγμέςτηςιστορίας της. Μέσα σε μία δεκαετίαηVespaτριπλασίασε την παραγωγή της: 58,000 Vespaκατασκευάστηκαν το 2004, το 2006 άγγιξε τις 100,000, φθάνοντας τις 170,000 πωλήσεις Vespa παγκοσμίως το 2015.

  —–

  70 YearsYoung: ταδώδεκαμοντέλαVespaπουέγραψανιστορία

  1946, Vespa 98 –ΗπρώτηVespa.

  1951, Vespa 125 –ηVespaτων GregoryPeckκαιAudreyHepburnστην ταινία “Διακοπές στη Ρώμη” (Romanholiday).

  1955, GS 150 –Συχνάαναφέρεταιωςτοπιοόμορφοσκούτερόλωντωνεποχών.

  1958, VNA1T–ΗVespaτηςταινίας “Γλυκιά ζωή” (Ladolcevita).

  1963, Vespa 50 –Τοπρώτομηχανοκίνητοόχημαγιαπολύ νέους οδηγούς.

  1968, 180 Rally–Έναςμύθοςγεννημένοςγιαταξίδια.

  1980, PX  “Unità d’Italia”–Ηαποκλειστικήεορταστικήσειρά για την «Ιταλική Ενότητα».

  1996, ET 4 150 έκδοσηFerrari– Για χρήσηαπό την ομάδα τηςFerrari.

  2006, GT 60 250 –Αποκλειστικήκαιεορταστικήέκδοση.

  2014, Sprint 150 –Ηεπιστροφήτουνεότερουμύθου.

  2015, 946 EmporioArmani–Ένα σύμβολο της ιταλικής κομψότητας.

  2016, GTSSettantesimo–Ητελευταίαάφιξη, γιατονεορτασμότων 70 ετώνVespa.

  Gallery

  Σχόλια

  Σχόλια