Η πρώτη ακουστική προσομοίωση ελαστικού σε κύλιση

  Η YOKOHAMA, σε συνεργασία με τη Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία JAXA πρωτοτυπεί

  Δελτίο Τύπου

  Το ερευνητικό τμήμα της YOKOHAMA, σε συνεργασία με μια ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον καθηγητή Kozo Fujii στο Ινστιτούτο Διαστημικής και Αστροναυτικής Επιστήμης (ISAS), της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας (JAXA), κατάφερε να πραγματοποιήσει την πρώτη προσομοίωση στον κόσμο που πλησιάζει σε πραγματική κλίμακα τις  αναταράξεις ενός ελαστικού με κύλιση πάνω στην  επιφάνεια του οδοστρώματος, καθώς και τα ακουστικά κύματα (θόρυβος) που παράγονται από τη διαδικασία αυτή. Η υλοποίηση ενός τέτοιου είδους προσομοίωσης, επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των ακουστικών κυμάτων και διευρύνει τις δυνατότητες για νέες τεχνολογικές καινοτομίες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μείωση του θορύβου κύλισης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης των ελαστικών. Ως εκ τούτου, η YOKOHAMA θα συνεχίσει να υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα, προς αυτή την κατεύθυνση.

  Οι συμβατικές υπολογιστικές μέθοδοι έχουν περιορισμένη ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή του σημείου επαφής του ελαστικού με το οδόστρωμα. Η παραπάνω κοινή ερευνητική ομάδα, κατάφερε να αυξήσει την ακρίβεια αυτών των υπολογισμών με τη χρήση ενός  υπέρ υπολογιστή, καθώς  και με μια υπολογιστική μέθοδο υψηλής ανάλυσης που αναπτύχθηκε από ερευνητές στο ISAS/JAXA, για χρήση σε ερευνητικά προγράμματα αεροδιαστημικής. Με την απευθείας προσομοίωση ενός συγκεκριμένου μοντέλου ελαστικού, η κοινή ερευνητική ομάδα ήταν σε θέση να υπολογίσει σε πραγματική κλίμακα, τόσο το πεδίο ροής του αέρα γύρω από ένα ελαστικό σε κύλιση, όσο  και το  ακουστικό του πεδίο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ερευνητές ήταν σε θέση να αποδείξουν για πρώτη φορά, ότι ο  θόρυβος από τα ελαστικά, δεν προκαλείται μόνο από τη δομή των αναταράξεων ενός ελαστικού σε κύλιση, αλλά επίσης και από τις συμπιεσμένες δομές της ροής στο εμπρόσθιο μέρος του, που προκαλούνται από την  κυκλοφορία του αέρα, γύρω από αυτόν.

  Τα τελευταία χρόνια, η YOKOHAMA έχει δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς  περιβαλλοντικών τεχνολογιών, με τη χρήση  διαφόρων προσομοιώσεων. Το 2010 , η YOKOHAMA δημιούργησε μια αεροδυναμική τεχνική προσομοίωσης που επιτρέπει την προσομοίωση της ροής του αέρα γύρω από τα ελαστικά, κάτω από συνθήκες πραγματικής χρήσης. Με άξονα αυτήν την τεχνική, το Δεκέμβριο του 2012, η YOKOHAMA ανέπτυξε περαιτέρω τον  σχεδιασμό των ελαστικών της, με τρόπο ο οποίος μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση σε ένα όχημα,  μέσω του ενδεδειγμένου ελέγχου της ροής του αέρα στο ελαστικό.

  Σχόλια

  Σχόλια