Νέα τεχνική οδηγία της FIA για τους κινητήρες

H FIA σφίγγει τα μέτρα ελέγχου για τις αλλαγές εξαρτημάτων στους κινητήρες

H FIA σφίγγει τα μέτρα ελέγχου για τις αλλαγές εξαρτημάτων στους κινητήρες. Μέχρι στιγμής οι Mercedes, Ferrari, Renault και Honda μπορούσαν να κάνουν αλλαγές στους κινητήρες για λόγους ασφάλειας, κόστους αλλά και αξιοπιστίας χωρίς να ξοδέψουν κάποιες από τις μάρκες εξέλιξης (tokens). Τώρα η ομοσπονδία ζητά πλήρη ανάλυση και εξήγηση για τις αλλαγές που πραγματοποιούν στους κινητήρες.

Η νέα τεχνική οδηγία της FIA αναφέρει:

Όλες οι αιτήσεις για αλλαγές στις ομολογκαρισμένες μονάδες ισχύος, με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας θα πρέπει να γίνονται  εγγράφως στη FIA, με αντίγραφα να παραδίδονται στην επιτροπή κινητήρων της FIA. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να έχουν ανάλογη υποστήριξη με δεδομένα όπου είναι απαραίτητο και η αίτηση θα πρέπει να γίνεται 8 ημέρες πριν η τροποποιημένη μονάδα ισχύος χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εξήγηση του σκοπού της αλλαγής, με αναλυτικό φωτογραφικό υλικό που θα εξηγεί τι συνέβη και θα αποδεικνύει την αστοχία. Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στον κωδικό αριθμό του παλιού και του νέου εξαρτήματος. Αναλυτικά σχέδια των νέων/τροποποιημένων εξαρτημάτων. Αποτελέσματα δοκιμών και ερευνών τα οποία θα υποστηρίζουν την αίτηση και τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από εξωτερικούς προμηθευτές.

Σχόλια

Σχόλια