Το πλεονέκτημα της Mercedes

Αυτό το video εξηγεί το γιατί οι δύο W05 είναι τόσο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η διαφορετική διάταξη του τούρμπο διευκολύνει την ψύξη του κινητήρα και των υπολοίπων μερών αλλά και την απόκριση του κινητήρα. Η καλύτερη ψύξη δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να έχει μικρότερα sidepod με αποτέλεσμα η W05 να έχει καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Επίσης με αυτή τη διάταξη έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά το ERS διότι με την καλύτερη απόκριση του κινητήρα δεν βασίζεται τόσο πολύ σε αυτό στις χαμηλές στροφές.

Σχόλια

Σχόλια