Νέο Honda Jazz e-HEV

  Το e:HEVhybrid περιλαμβάνει τρία προγράμματα οδήγησης, από τα οποία το EV Drive mode είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε πολλές καθημερινές συνθήκες οδήγησης

  ΔΤ

  • Το e:HEVhybrid περιλαμβάνει τρία προγράμματα οδήγησης (drive modes), από τα οποία το EV Drive modeείναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε πολλές καθημερινές συνθήκες οδήγησης
  • Συνολική ισχύς 109 PS (80kW), ροπή ηλεκτροκινητήρα 253Nm
  • ΕκπομπέςCOαπό 102 g/km (WLTP)και κατανάλωση από 4,5l/100km (WLTP) στο μικτό κύκλο
  • Διαισθητική&συνεχήςσυνδεσιμότηταμεμίαολοκληρωμένηγκάμαυπηρεσιώνενημέρωσης & ψυχαγωγίας (infotainment), ανάμεσα στις οποίες και ο Προσωπικός Βοηθός Honda(Honda Personal Assistant)
  • ΤοJazz παραμένει ευέλικτο, με προσαρμοζόμενα μαγικά καθίσματα (Magic seats) και εντυπωσιακό χώρο αποσκευών 1203 λίτρων
  • Νέες τεχνολογίες ασφάλειας Honda SENSINGπεριλαμβάνονται στο στάνταρ εξοπλισμό

  Hybridπροσφέρειμίααβίαστηοδηγικήεμπειρίαμεκύριαχαρακτηριστικάτηνάμεσηαπόκρισηκαιτηναποδοτικήλειτουργίατηςυβριδικήςτεχνολογίαςe:HEV hybrid. Τονέο compactμοντέλοτηςμάρκαςπροσφέρειτοπιοσυναρπαστικόπακέτοστηνκατηγορίατου, συνδυάζονταςαυξημέναεπίπεδαάνεσης, διαισθητικήτεχνολογίαμεομαλήσυνδεσιμότητακαιαπομακρυσμένες υπηρεσίες (remote services)που ενσωματώνονται άριστα στην καθημερινή ζωή των χρηστών. Τονέο Jazz e:HEV παίζειπρωταρχικόρόλοστηδέσμευσητης Hondaότιόλα ταmainstream μοντέλα της που πωλούνται στην Ευρώπη θα περιλαμβάνουνηλεκτροκίνητες εκδόσεις μέχρι το 2022.

  Το νέο JazzHybridδιατίθεται πλέον για παραγγελίες στην ελληνική αγορά και οι τιμές για την έκδοσηJazze:HEVξεκινούν από 21.700ενώ για την έκδοση Crosstarξεκινούν από 29.000.Οι λιανικές τιμές του Jazze:HEV στην Ελλάδα έχουν συγκρατηθεί με αποτέλεσμα να κυμαίνονται σε κατώτερα επίπεδα από τις τιμές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

  Προηγμένηυβριδικήτεχνολογία e:HEV

  Γιαπρώτηφορά, τοJazzθαπωλείται αποκλειστικά στην Ευρώπη με ένα προηγμένο, υβριδικό σύστημα κίνησης.Φέρονταςτονέολογότυποe:HEVτηςHonda,τονέοJazzσχεδιάστηκεγιαναπροσφέρειέναεξαιρετικόμίγμα ισχυρών επιδόσεων και εντυπωσιακής απόδοσης, σε συνδυασμό με κορυφαία επίπεδα άνεσης και πρακτικότητας.

  Τοσύστημαe:HEVέχεισχεδιαστείαποκλειστικάγιατοJazzώστε να προσφέρει μία απολαυστική οδηγική εμπειρία. Αποτελείταιαπόδύοσυμπαγείς, ισχυρούςηλεκτροκινητήρες, συνδεδεμένους σε ένα βενζινοκινητήρα 1.5LDOHCi-VTEC, μία μπαταρία ιόντων λιθίουκαι ένα πρωτοποριακόκιβώτιομιαςσχέσηςμετάδοσης μέσω ευφυούςμονάδαςελέγχουισχύος. Όλααυτάσυνεργάζονταιαρμονικάμεταξύτουςώστεναπετυχαίνουν μία ομαλή, άμεση απόκριση.

  συνολικήισχύς109PS / 80kWεπιταχύνειτοαυτοκίνητοαπόστάσηστα 100km/hσε 9,4 δεύτερακαιμέχριτηντελικήταχύτητατων 175km/h. Οδηγός και επιβάτες βιώνουν μία αβίαστη και άνετη εμπειρία, είτε κινούνται στους δρόμους της πόλης, είτε ταξιδεύουν με υψηλές ταχύτητες στο αυτοκινητόδρομο. ΤοαποδοτικόυβριδικόσύστημαπαράγειεκπομπέςCO2από 102 g/km (WLTP)με κατανάλωσηκαυσίμου 4,5l/100km (WLTP)στο στάνταρ μοντέλο και 110g/km (WLTP)και 4.8l/100km (WLTP)αντίστοιχα στοCrosstar.

  2020 Honda Jazz e:HEV & Jazz Crosstar e:HEV

  Γιαναεπιτυγχάνεταιμίατόσο συναρπαστική οδηγική εμπειρία σε συνδυασμό με εξαιρετική απόδοση, το προηγμένο υβριδικό σύστημα e:HEVπεριλαμβάνειτρίαπρογράμματαοδήγησης:

  • EVDrive: ημπαταρίαιόντωνλιθίουτροφοδοτεί απευθείας με ενέργεια τον ηλεκτροκινητήρα
  • Hybrid Drive:οκινητήραςπαρέχειισχύστονηλεκτροκινητήραγεννήτριαπου,μετησειράτου,τηντροφοδοτείστονηλεκτροκινητήρα
  • Engine Drive: οβενζινοκινητήραςσυνδέεταιαπευθείαςμετουςτροχούςμέσωενόςσυμπλέκτη

  Σταπερισσότερασενάριαοδήγησηςστηνπόλη, ηβέλτιστηαπόδοσηεπιτυγχάνεταιμετη χρήση τωνEV Drive και Hybrid Drive. Στιςυψηλέςταχύτητεςτουαυτοκινητόδρομου, χρησιμοποιείταιτοEngine Drive, μεμίαon-demand υποστήριξηελκτικήςισχύοςαπό τον ηλεκτροκινητήρα για γρήγορη επιτάχυνση.

  Στο Hybrid Drive,ηπερίσσειαισχύοςαπότοβενζινοκινητήραμπορείναμεταφέρεταιγιαεπαναφόρτισητηςμπαταρίαςμέσωτουμοτέργεννήτριας. ΤοEVDriveενεργοποιείταιεπίσηςκατάτηνεπιβράδυνση, ανακτώντας ενέργεια μέσω της αναγεννητικής πέδησης για επαναφόρτιση της μπαταρίας.

  2020 Honda Jazz e:HEV & Jazz Crosstar e:HEV

  Οι αλλαγές μεταξύ των drivemodes δεν γίνονται αντιληπτές από τους επιβάτες. ΟιμηχανικοίτουJazzασχολήθηκαν διεξοδικά προκειμένου να ελαχιστοποιήσουντηνυστέρησηστιςαλλαγές. ΟιυψηλόστροφοιηλεκτροκινητήραςεξελίχθηκανεσωτερικάαπότηHonda. Οιστόχοιπουτέθηκανήταντοχαμηλόβάρος, οισυμπαγείςδιαστάσεις, ηαποδοτικήλειτουργίακαιημέγιστηδυνατήενεργειακήπυκνότητα (ειδικήισχύς). Στις13.300 σαλ., οηλεκτροκινητήραςπαράγειροπήέως 253 Nmπρος όφελος της επιτάχυνσης στις χαμηλές ταχύτητες.

  Αντί συμβατικού κιβωτίου, χρησιμοποιείται ένακιβώτιομιαςσχέσηςπου προσφέρειάμεσηδιασύνδεσηκινούμενωνμερών, με αποτέλεσμα πιο ομαλή μεταφορά ροπής και γραμμική αίσθηση κατά την επιτάχυνση. ΑυτόσημαίνειότιτοσύστηματηςHondaείναιαφενός πιοσυμπαγέςαπόέναeCVTμε πλανητικό μηχανισμό γραναζιών, το οποίο χρησιμοποιείται σε άλλα υβριδικά οχήματα, αφετέρου πιο αθόρυβο.

  Εκτόςαπότηνομαλήεπιτάχυνσηπουπροσφέρειτοe:HEV, ηοδηγικήάνεσηστονέοJazzέχει αναβαθμιστεί χάρη στην ανάρτηση χαμηλών τριβών και τη βελτιωμένη ακαμψία του αμαξώματος.

  Έξυπνη χωροταξία για απαράμιλλη ευρυχωρία

  ΚατάτηνεξέλιξητουνέουJazz, οιμηχανικοίτηςHondaσυνεργάστηκανμετηνομάδατων σχεδιαστώνμεσκοπόναδιατηρηθούν τα κορυφαία επίπεδα ευρυχωρίας, που ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των προηγούμενων γενιών. Ηχωρητικότητατουχώρουαποσκευών (μεταπίσωκαθίσματασεόρθιαθέση) ξεκινάαπό298 λίτρα και φτάνει μέχρι τα 1.203 λίτρα (πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, μέτρηση μέχρι την οροφή). Αυτόεπιτεύχθηκεμετηνέξυπνηδιάταξητωνεξαρτημάτωντουυβριδικούσυστήματος στο πλαίσιο και στο χώρο του κινητήρα.

  Ιδιαίτερησυμβολήείχεησύμπτυξητουσυστήματοςεισαγωγήςκινητήρα, του συστήματος μετάδοσης συμπεριλαμβανομένης τηςγεννήτριαςκαιτου ηλεκτροκινητήρα, και της μονάδας ελέγχου ισχύος (PCU) για την εξοικονόμηση πρόσθετου χώρου, μεαποτέλεσμαηβοηθητικήμπαταρία 12vνα χωρέσει στο διαμέρισμα του κινητήρα.Αυτήηέξυπνηδιάταξηυλοποιήθηκε με τη χρήση υπερσύγχρονωνημιαγωγώνγιατηνμονάδαελέγχουισχύος.

  Κάτι το οποίο έπαιξε σημαντικόρόλοστημεγιστοποίησητουχώρουτηςκαμπίναςήταν ητοποθέτησητουρεζερβουάρκαυσίμουστοκέντροτουπλαισίουκάτω από τα εμπρός καθίσματα – μοναδικό στην κατηγορία.Με τον τρόπο αυτό, τοJazzναδιατηρείταεξαιρετικά ευέλικταπίσωκαθίσματαMagicSeatsπου παρέχουν δυνατότητα αναδίπλωσης και αναστροφής, ανάλογα με τα μεταφερόμενα φορτία.

  Νέα διαισθητική συνδεσιμότητα

  ΜετονέοHondaJazzHybridοιεπιβάτεςαπολαμβάνουνάριστησυνδεσιμότητα, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τον έξω κόσμο. ΗεργονομικήοθόνηαφήςLCDείναισχεδιασμένηγιαελάχιστηδιάσπασητηςπροσοχήςτουοδηγού. Οχρόνοςλειτουργίαςτων πιο συνηθισμένων χειριστηρίωνμειώνεται κατά 58% συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στο ταξίδι.

  Η διεπαφή λειτουργεί παρόμοια με ένα smartphone, με έλεγχο ‘swipe’ για περιήγηση σε σελίδες και λίστες. Η οθόνη μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης, ενσωματώνοντας προσαρμοζόμενα shortcuts για  συχνές λειτουργίες και πηγές ήχου.

  ΗπρόσβασησευπηρεσίεςConnectedinfotainmentγίνεταιμέσωτηςοθόνηςαφήςήφωνητικούελέγχου. Στο πακέτοπεριλαμβάνονταιδελτίακαιρού, αναζήτησηθέσεωνστάθμευσης, μουσική, πλοήγησης, εντοπισμός και τηλεφωνικές υπηρεσίες. Ηολοκληρωμένηγκάμαυπηρεσιώνσυμπληρώνεταιαπό‘smartphonemirroring’, μέσωτων ενσωματωμένων AndroidAutoκαιAppleCarPlay, διαθέσιμα μέσω ασύρματης σύνδεσης είτεχρησιμοποιώντας ένα καλώδιοUSB.WiFiHotspotδιατίθεται επίσης για το νέοJazzγια πρώτη φορά.

  Οισχεδιαστέςεσωτερικούέδωσανμεγάληπροσοχή στη λεπτομέρεια, όταν δημιουργούσαν το απέριττο ταμπλό και τη διεπαφή. Ανταποκρινόμενηστιςεπιθυμίεςτωνκαταναλωτών, ηHondaεγκατέστησεκαιπάλιφυσικά χειριστήρια ελέγχου βασικών λειτουργιών -όπως οι ρυθμίσεις θέρμανσης και εξαερισμού – ευχάριστα στην αφή και με αίσθηση ακρίβειας.

  Honda Personal Assistant

  Ηπρόσβασησεσυνδεδεμένεςυπηρεσίεςκαιεφαρμογέςγίνεταιμέσωτηςπροηγμένηςδιεπαφής/οθόνηςαφής, αλλάηενεργοποίησήτουςμπορείναγίνεικαι μέσωφωνητικώνεντολώνμετοHondaPersonalAssistant. ΟψηφιακόςβοηθόςHondaPersonalAssistant, που τον είδαμε για πρώτη φορά στο Hondae,είναιέναέξυπνοσύστηματεχνητήςνοημοσύνης (AI) πουχρησιμοποιείφυσικέςσυνομιλίεςβασισμένεςσεέξυπνεςεντολέςκαικατανόησηβάσει περιεχομένου (contextualunderstanding) γιαπρόσβασησεμίαγκάμαonlineυπηρεσιών.

  Αυτός ο μοναδικός ψηφιακόςβοηθόςενεργοποιείταιεύκολαλέγοντας: “OKHonda”, και στη συνέχεια, ακολουθεί ερώτηση ή εντολή. Έναanimationμεαφηρημένοπρόσωποσυνοδεύειτηναπόκρισηκαιαναγνωρίζειοπτικάτηνόληεπικοινωνία.

  Χάρηστηναναγνώρισηπεριεχομένου (contextrecognition)οιχρήστεςμπορούννασυνομιλούνφυσικά, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη να αντιλαμβάνεται καλύτερα το περιεχόμενο των επόμενων ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσηςπαρέχει τη δυνατότητααναζήτησηςσεπραγματικόχρόνο, γιαεντοπισμόυπηρεσιώνπουδιατίθενταισεσυγκεκριμένεςώρες.

  Τεχνολογίαενεργητικήςασφάλειας’HondaSENSING

  ΤονέοHondaJazzδιατίθεταιμεμίααναβαθμισμένηγκάμαπροηγμένωνχαρακτηριστικώνασφάλειαςκαιβοηθημάτωνοδηγούστάνταρ, χάρησεμίανέα εμπρός ευρυγώνια κάμερα που αυξάνει το πεδίο ορατότητας. ΤοCollisionMitigationBrakingSystemτηςHondaέχειαναβαθμιστείμενυχτερινήλειτουργίαγιατηνανίχνευσηπεζώνκαιδικυκλιστώνστο σκοτάδικαιτώραενεργοποιεί ταφρέναόταναντίθεταερχόμεναοχήματαδιασχίζουντο δρόμο ήεισέρχονταιστηνπορείατουαυτοκινήτου.

  ΓιαπρώτηφοράσεJazz,ταAdaptiveCruiseControlκαιLaneKeepAssistSystemδιατίθενταιστάνταρ.ΤοίδιοισχύεικαιγιατοRoadDepartureMitigationSystem,πουεμποδίζει τον οδηγό να απομακρυνθείαπότη λωρίδα του, όταντοσύστημαανιχνεύσειότιτοόχημαπερνά από μίαανιχνευμένηδιαγράμμισηήπλησιάζειτο εξωτερικό άκρο ενός πεζοδρομίου ή άλλα οχήματα. ΤοBlindSpotInformation, σεσυνδυασμόμεCrossTrafficMonitorπαραμένειστάνταρστιςexecutiveεκδόσεις.

  ΤοσύστημαIntelligentSpeedLimiterαναγνωρίζειπινακίδεςμεόριαταχύτηταςκαιορίζει το όριο ταχύτητας. Εάνστηνπινακίδαεμφανίζεταιόριοταχύτηταςχαμηλότεροαπότηνπραγματικήταχύτητατουαυτοκινήτου, μίαένδειξηστοταμπλόαναβοσβήνεισυνοδεία ενός προειδοποιητικού σήματος και το σύστημα σταδιακάμειώνει την ταχύτητα του οχήματος. Οι λειτουργίεςAutoHigh-BeamHeadlightsκαιTrafficSignRecognitionπαραμένουνστοπακέτοτεχνολογιώνHondaSENSINGπου προορίζονται για το νέοJazz.

  Για τη Honda, η παθητικήασφάλειαείναιεξίσουσημαντικήμετηνενεργητικήκαι είναιαυτήπουβοηθάστηνπροστασίατωνεπιβατώνσεπερίπτωσηατυχήματος. ΤονέοJazzδιαθέτειτώραδέκααερόσακους, μεταξύτωνοποίων ένας νέος εμπρός κεντρικός αερόσακος. Αυτόςοπρωτοποριακόςκεντρικόςαερόσακοςείναιενσωματωμένοςστοκέντροτηςπλάτηςτουκαθίσματοςτουοδηγούκαι εκτείνεται από την πλευρά του ατυχήματος, προστατεύοντας τα κεφάλια των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.

  Σχόλια

  Σχόλια