Ο θρύλος Transit έγινε 50 ετών

  Καθώς το Θρυλικό FordTransit Γίνεται 50 Ετών, Νέα έρευνα Αποκαλύπτει ότι τα Van Παραμένουν Στυλοβάτες της Ευρωπαϊκής Οικονομίας με 580 Δισεκατομμύρια Ευρώ

  Δελτίο Τύπου

  Μισό αιώνα αφότου η FordMotorCompany λανσάρισε το θρυλικό Transit, τα επαγγελματικά van συνεχίζουν να συμβάλλουν θεαματικά στην Ευρωπαϊκή οικονομία σύμφωνα με νέα έρευνα.

  Η αναφορά του Κέντρου Οικονομικών &Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR) δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνvan συνέβαλαν κατά 584 δις ευρώ συνολικά στις μεγάλες οικονομίες της Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας το 2014 – αύξηση 16% συγκριτικά με το 2010, ένα ποσό που πλησιάζει το ΑΕΠ της Ελβετίας.

  Η Ford διεξήγαγε την έρευνα για να αντιληφθεί καλύτερα την επίδραση των επαγγελματικών van στη σημερινή Ευρωπαϊκή οικονομία. Η αναφορά υπογραμμίζει τη συνεχή αύξηση της χρήσης, με κύριουςσυντελεστές τη μεταφορά προϊόντων τωνonline αγορών, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων μεεπαγγελματίες ελαιοχρωματιστές, υδραυλικούς και σοβατζήδες αλλά και τους παραδοσιακούς πελάτεςvan από τομείς όπως οικοδομικές επιχειρήσεις, εργασίες συντήρησης /επισκευών, οργανισμοί κοινής ωφέλειας και δραστηριότητες μεταφορών.

  «ΟπερισσότεροςκόσμοςβλέπειταTransitκαιλοιπάεπαγγελματικάvanστοδρόμοκαθημερινάκαιδενσυνειδητοποιείπόσο απαραίτητα είναι για τον ευρύτερο χώρο των επαγγελματιών αλλά και για το σύνολο της οικονομίας» δήλωσε ηBarbSamardzich, chiefoperatingofficer, FordΕυρώπης. «Ακόμακαιμετιςαλλαγέςκαιτηνεξέλιξητηςοικονομίαςμας– με εμφανείς τάσεις στιςonlineαγορές για παράδειγμα – η ζήτηση για ταTransitvan μόνο αυξάνεται.»

  ΣτηΓερμανία – τημεγαλύτερηοικονομίατηςΕυρώπης – οτομέαςτωνonlineαγορώναυξήθηκεκατά 25% μέσα σε ένα χρόνο το2014, και προβλέπεται να αυξηθεί κατά 23% επιπλέον το 2015.Το 2014 οιΠολωνοίκαιΙσπανοίαγοραστέςξόδεψαν23%και 20%παραπάνωσε onlineαγορές αντίστοιχα από όσο την προηγούμενη χρονιά.

  Αυτήηραγδαίαανάπτυξηέχεισυμβάλειστησυνεχήαύξησητουαριθμού επαγγελματικών van,και έχει ενισχύσει την αγορά για νέαvan σε κύριες Ευρωπαϊκές αγορές. ΟιΓάλλοιοδηγοίχρησιμοποιούνταπερισσότεραvan, μεταξινομήσεις5,2 εκατομμυρίωνοχημάτωντο 2014, και ακολουθούν οι Ισπανοί με 4,6 εκατομμύρια, οι Ιταλοί με 3,8 εκατομμύρια,οι Βρετανοί με 3,5 εκατομμύρια, οι Πολωνοί με 2,7 εκατομμύριακαι οι Γερμανοί με 2,3 εκατομμύρια.ΗΠολωνίαπαρουσιάζειτημεγαλύτερηαύξησημεταξύτωνέξι πρώτων χωρών, + 85%από το 2000. ΟιπωλήσειςμεσαίωνvanόπωςτοTransitείναιισχυρότερεςστηΓερμανία, με 281.000 ταξινομήσεις το 2014, και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 231.000 και η Γαλλία με 187.000 αντίστοιχα.

  Μεεκτεταμένηγκάματεσσάρωνμοντέλων, τοTransitσυνετέλεσεστηνανάδειξητηςFordσεNo. 2 μάρκαεπαγγελματικώνοχημάτων στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2015, άνοδος από τηNo. 7 θέση το 2012, με αύξηση πωλήσεων 33%από πέρσι.

  Οιπωλήσειςκαιηχρήσηvanενισχύθηκανεπίσηςμετηδημιουργίανέωνμικρώνεπιχειρήσεων, κυρίως στη Βρετανία, μετά την οικονομική κρίση. Γιαπαράδειγμα, ταεπαγγέλματατηςοικοδομήςόπωςελαιοχρωματιστές, σοβατζήδεςκαιυδραυλικοίγνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη, με τη δημιουργία άνω των 24.000 νέων επιχειρήσεων το 2013, 30%παραπάνω από το 2010.

  Επιπλέον, τοΚέντροΟικονομικών & Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR) – που διεξάγει έρευνες για τη Βρετανική κυβέρνηση – αποκαλύπτει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τα van, πέρα από τον άμεσο επιχειρηματικό αντίκτυπο, σε τομείς όπως η συμβολή φόρων για τη στήριξη της δημόσιας οικονομίας. ΣτηΜ. Βρετανία, οιοδηγοίvanκάλυψαν 102 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα το 2014, αύξηση 20%συγκριτικά με το 2008, συνεισφέροντας πάνω από 7 δισεκατομμύρια Ευρώ στο φόρο κατανάλωσης καυσίμων.

  ΤοFordTransitέχειγίνειένααπόταπαγκοσμίως πιο δημοφιλή οχήματα, με τη συνολική παραγωγή του να πλησιάζει τα 8 εκατομμύριαvan. Στοιχισμένα το ένα πίσω από το άλλο,αυτά ταTransitθα μπορούσαν να κυκλώσουν τον πλανήτη.

  Σχόλια

  Σχόλια