Νέα τεχνική οδηγία της FIA για τη ροή καυσίμου

Η FIA με νέα τεχνική οδηγία προσπαθεί να κρατήσει τη ροή καυσίμου μέσα στο όριο των 100 κιλών/ώρα

Η FIA έστειλε νέα τεχνική οδηγία βάσει της οποίας τόσο η ροή όσο και η πίεση καυσίμου πρέπει να μειωθούν. Από το GP Αυστραλίας η FIA είχε το δικαίωμα να μετρά την πίεση του συστήματος καυσίμου για το κάθε ένα μονοθέσιο ξεχωριστά. Αυτό γιατί το σημείο τοποθέτησης του παλιού αισθητήρα μέτρησης της ροής καυσίμου θεωρητικά επέτρεπε τη συσσώρευση καυσίμου μεταξύ του αισθητήρα και του συστήματος ψεκασμού. Στη συνέχεια το καύσιμο μπορούσε να περάσει στον κινητήρα υπό υψηλότερη πίεση ή με μεγαλύτερη ροή, ξεπερνώντας το όριο των 100 κιλών/ώρα. Αυτό ανέβαζε την απόδοση των κινητήρων.

Το Σάββατο 9/5 η FIA με νέα οδηγία έκανε σαφές στις ομάδες τι επιτρέπεται και τι όχι. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η πίεση καυσίμου τόσο στα συστήματα υψηλής όσο και στα συστήματα χαμηλής πίεσης πρέπει να παραμένει σταθερή όταν η ροή καυσίμου ξεπερνά τα 90 κιλά/ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η ροή καυσίμου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 100 κιλά/ώρα που είναι το όριο από τους κανονισμούς διότι αν συμβεί αυτό θα υπάρξει αύξηση της πίεσης.

Η FIA δεν κάνει σαφές τι εννοεί με τον όρο σταθερή πίεση αλλά δήλωσε ότι πρόκειται να μιλήσει με τις ομάδες όταν προκύψει ζήτημα. Τέλος η Ομοσπονδία θα πραγματοποιεί ελέγχους σε όλα τα συστήματα καυσίμου ώστε να είναι σίγουρη ότι δεν υπάρχει παραβίαση κανονισμών.

Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει κάποιες ομάδες, το πόσο θα το δούμε στην πορεία.

Σχόλια

Σχόλια