Η ΑΧΑ χτίζει την εμπιστοσύνη με τους πελάτες της

  Βελτιώσεις στους όρους για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Περιουσίας

  Δελτίο Τύπου

  Η ΑΧΑ, ως ηγέτης στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας για Κατοικίες και Επιχειρήσεις, αποφάσισε να κινηθεί ακόμα πιο δυναμικά στη βελτίωση της επικοινωνίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που απευθύνονται σε αυτή για την προστασία της περιουσίας τους.

  Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε σε σημαντικές βελτιώσεις των όρων στα ήδη υπάρχοντα και στα νέα ασφαλιστήρια περιουσίας (Κατοικία, Επιχείρηση, Ελεύθεροι Κίνδυνοι). Μέσα από τις βελτιώσεις αυτές η ΑΧΑ επιθυμεί να επιτύχει ξεκάθαρη, απλή, διάφανη επικοινωνία με τους ασφαλισμένους της, ώστε να τους είναι αμέσως κατανοητό τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριό τους.

  Οι κύριες βελτιώσεις που έχουν γίνει σχετίζονται με:

  Χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας για την περιγραφή των καλύψεων
  Χρήση πρώτου και δεύτερου προσώπου (Εμείς, Εσείς, Θα σας αποζημιώσουμε κ.λπ.)
  Οπτικός διαχωρισμός της κάλυψης από την εξαίρεση για να είναι άμεσα αντιληπτή
  Προσθήκη νέων ορισμών για την καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση των όρων

  Η Εταιρεία προχωρά διαρκώς σε νέα βήματα που θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την επικοινωνία και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη με τους πελάτες της. Σε αυτό τον άξονα έχει βελτιώσει και απλοποιήσει με την παραπάνω λογική τους όρους στον κλάδο Αυτοκινήτου και Υγείας. Στόχος της ΑΧΑ είναι όλα τα ασφαλιστήρια να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση.

  Οι νέοι όροι για τα ασφαλιστήρια Περιουσίας είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΑΧΑ (www.axa.gr).

  Σχόλια

  Σχόλια