Η ΑΧΑ αναβαθμίζει το πρόγραμμα υγείας Mediσυν Extra

  Η προστασία της υγείας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ΑΧΑ. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία προχωρά σε δύο σημαντικές βελτιώσεις

  Δελτίο Τύπου

  Η προστασία της υγείας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ΑΧΑ. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία προχωρά σε δύο σημαντικές βελτιώσεις στις καλύψεις που προσφέρει το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης Mediσυν Extra. Οι δύο νέες αυτές παροχές θα προσφέρονται σε όλους όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι ή πρόκειται να ασφαλιστούν με το Mediσυν Extra, χωρίς επιπλέον κόστος.

  Με τις βελτιώσεις αυτές υφιστάμενοι και νέοι πελάτες της ΑΧΑ θα έχουν:
  Κάλυψη εξόδων πριν και μετά τη νοσηλεία
  Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση

  Πιο συγκεκριμένα, η ΑΧΑ θα καλύπτει στο εξής έξοδα που θα γίνονται πριν και μετά τη νοσηλεία για διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρούς, φάρμακα και φυσιοθεραπείες.
  Η δεύτερη κάλυψη δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων γιατρών για παροχή δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες της ΑΧΑ θα μπορούν να στέλνουν το φάκελό τους ώστε να έχουν μια πιο σφαιρική εικόνα για το θέμα που αντιμετωπίζουν. Η παροχή αυτή θα δοθεί μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας του Ομίλου ΑΧΑ.
  Με τις παραπάνω προσθήκες η ΑΧΑ επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της, να προστατεύει την υγεία τους ολοκληρωμένα και να τους βοηθά να ζουν με ηρεμία.

  Σχόλια

  Σχόλια